สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สถานที่ตั้ง

         วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประตูทางเข้าโรงเรียนสามารถเข้าได้ 2 ทาง

         1. ทางเข้าประตูวิทยาลัยส่วนหน้าซึ่งติดกับส่วนของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ติดริมถนนเพชรเกษม 2. ประตูใหญ่ทางเข้าวิทยาลัยจะอยู่ในซอย 5 ถนนเพชรเกษม จากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ 150 เมตร

         บริเวณโดยรอบของวิทยาลัย มีร้านค้าอำนวยความสะดวกทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียงมากมาย ทางวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาหญิง จำนวน 2 หอพัก และมีหอพักบริเวณโดยรอบวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิง และนักศึกษาชาย ให้บริการ

การเดินทาง

         การเดินทางมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สามารถมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง รถตู้ รถโดยสารขนาดเล็ก(รถสองแถว)

         1. เส้นทางถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายเข้า ซอย 5 ถนนเพชรเกษม ก่อนถึงใต้สะพานลอยข้ามถนน ตรงกันข้ามจะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์

         2. เส้นทางถนนกาญจนวนิช เลี้ยวซ้ายเข้า ซอย 17 ถนนกาญจนวนิช (ตรงก่อนถึงปั๊มน้ำมันเชลล์) ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเข้า ซอย 5 

         3. เส้นทางถนนประชายินดี ถึงสามแยกร้านริ้มรั้วกระทะร้อน เลี้ยวเข้าซอย 17 ถนนกาญจนวนิช แล้วเลี้ยวซ้ายตรงซอย 5

รถประจำทางที่ผ่าน : สายหาดใหญ่-สตูล , หาดใหญ่-พัทลุง , หาดใหญ่-ตรัง , หาดใหญ่-สงขลา , หาดใหญ่-ยะลา , หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

Google Map

ติดต่อ