พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด

พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด

รับเกียรติบัตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก”

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการหาดใหญ่และโรงเรียนมัธยมจิตจัณ ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดีมาก" ประจำปี2566 จากสำนักงานสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

การบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาการโรงแรม

การบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาการโรงแรม

รางวัลชนะเลิศนำเสนอการท่องเที่ยว

รางวัลชนะเลิศนำเสนอการท่องเที่ยว

รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น การป้องกันยาเสพติด

รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น การป้องกันยาเสพติด