วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้มีการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 3