สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียน ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส./ ปวส.พ

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
ตอบโจทย์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน

เรียน ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ครบทุกสรรพสิ่งสำหรับงานคอมพิวเตอร์

เรียน ปวส./ปวส.พ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

จบแล้วเรียนต่อที่ไหนได้บ้าง