ต้อนรับ นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

วันนี้ 26 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ต้อนรับ นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ดร.โสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาต, อ.จิตจัณ สาระวิโรจน์ ผู้จัดการ, ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ