หลักสูตร MIKROTIK ที่เปิดอบรม
      MTCNA – MIKROTIK CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE
      MTCUME – MIKROTIK CERTIFIED USER MANAGEMENT ENGINEER
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม
      1. คอมพิวเตอร์พกพา (NOTEBOOK) ใช้สำหรับ CONFIG และตั้งค่าต่างๆ
      2. สาย LAN จำนวน 3 เส้น ใช้สำหรับต่อพ่วง ROUTER หลายๆตัว
      3. ปลั๊กไฟส่วนตัว สำหรับต่ออุปกรณ์ที่จำเป็น
      4. ROUTERBOARD (ถ้ามี) เพื่อสามารถนำ CONFIG ที่ได้กลับไปใช้งานได้ทันที
การสอบ CERTIFIED จาก MIKROTIK
      1. ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบวันสุดท้ายของการเรียน (ONLINE)
      2. ต้องมีคะแนนเกินกว่า 60% ขึ้นไปถึงจะได้รับ CERTIFIED จาก MIKROTIK
      3. ผู้เข้าสอบจะได้รับ LICENSE LEVEL 4 FREE จำนวน 1 LICENSE

MTCNA : MikroTik Certified Network Associate

หลักสูตรก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้งาน Mikrotik อย่างจริงจัง เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานการเซ็ตระบบของ Mikrotik ในเกือบทุกส่วน