รับเกียรติบัตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก”

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการหาดใหญ่และโรงเรียนมัธยมจิตจัณ ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ประจำปี2566 จากสำนักงานสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่