วันที่ 26 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ต้อนรับ นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ มาตรวจความพร้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ในการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2565