ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รุฮานี หมีนยะลา

ได้รับโล่รางวัล”เยาวชนคนดี ศรีนครหาดใหญ่” ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๕ วันที่๒๐ กันยายน ๒๕๖๕