กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
วันแม่แห่งชาติ 2565